Własności kwadratu

Autor:
anka1
Zielonym i niebieskim punktem można zmieniać położenie kwadratów
Kwadrat to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste i wszystkie boki równej długości. Boki: ∘ Wszystkie boki są równej długości. ∘ Przeciwległe boki są równoległe. ∘ Sąsiednie boki są prostopadłe. Kąty: ∘ Wszystkie kąty są proste. ∘ Suma miar wszystkich kątów wewnętrznych wynosi 360°. Przekątne: ∘ Ma dwie przekątne, które przecinają się w połowie swojej długości. ∘ Są równej długości. ∘ Są prostopadłe. ∘ Zawierają się w dwusiecznych kątów kwadratu. ∘ Dzielą kwadrat na cztery przystające trójkąty prostokątne równoramienne. ∘ Punkt przecięcia się przekątnych kwadratu jest środkiem okręgu opisanego, którego promień R jest połową przekątnej kwadratu. ∘ Punkt przecięcia się przekątnych kwadratu jest środkiem okręgu wpisanego, którego promień r jest połową długości boku kwadratu. Środek symetrii: ∘ Punkt przecięcia się przekątnych jest środkiem symetrii kwadratu. Osie symetrii: ∘ Ma cztery osie symetrii: dwie z nich to proste zawierające przekątne, dwie pozostałe to symetralne boków. ∘ Osie symetrii dzielą go na osiem przystających trójkątów prostokątnych równoramiennych. Kwadrat jest: ∘ Prostokątem. ∘ Równoległobokiem. ∘ Rombem. ∘ Trapezem.