Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Superposition af to ens bølger med vejlængdeforskel.

Undersøg ved hjælpen af denne applet, hvilke værdier af vejlængdeforskellen, Δx, der giver henholdsvis konstruktiv og destruktiv interferens. Bølgelængden skal indgå i beskrivelsen.