АРИТМЕТИЧКА СРЕДИНА

- Померајући тачке А и В на 0х-оси, одредити број придружен средишту дужи АВ. - Пронаћи везу између координата тачака А, В и средишта S дужи AB