Ορισμοί - Γεωμετρικές κατασκευές

Author:
e-arsakeio
Image

Οδηγίες

Στις επόμενες δραστηριότητες, ζητούνται κατασκευές συγκεκριμένων τετραπλεύρων, χρησιμοποιώντας τα προσφερόμενα εργαλεία
1η Κατασκευή: Να κατασκευάσετε παραλληλόγραμμο , με μία πλευρά το τμήμα α.
2η Κατασκευή: Να κατασκευάσετε ρόμβο, με μία πλευρά το τμήμα α.
3η Κατασκευή: Να κατασκευάσετε ρόμβο με μία διαγώνιο το τμήμα δ.
4η Κατασκευή: Να κατασκευάσετε τετράγωνο, με πλευρά το τμήμα α.
5η Κατασκευή: Να κατασκευάσετε τετράγωνο, με διαγώνιο το τμήμα δ.