מקור אור נקודתי בתוך קופסה אטומה

:כפרוייקט אישי תוכלו לבנות את אחד מהרעיונות הבאים שני מקורות אור בתוך תיבה עם פתח- שני מקורות אור הנמצאים מחוץ לתיבה וקרני האור נכסים דרך פתח בתיבה-