Binom Dağılımı

Yazı Tura Atma

Bir para 10 kere atılıyor.
  • 3 veya daha az tura
  • 5 den daha fazla tura
  • 7, 8, veya 9 tura
  • tam olarak 2 tura
gelme olasılıklarını hesaplayınız. Aynı zamanda, P(a X b) = 0.8906 olasılığı ile kaç adet tura elde edeceğinizi bulunuz.

Kendiniz deneyin...

Talimatlar

1.Aşağı açılan listeden Binom Dağılımını seçiniz. Not:  0  k  n  için P(X  k)  olasılıklarını sunan bir tablo otomatik olarak oluşturulacaktır.
2.Para 10 kere atıldığından, n parametresini 10 olarak değiştiriniz.
3.Toolbar ImageSol Taraflı düğmesini kullanarak  P(X  3)  olasılığını hesaplayınız. Not: 0, 1, 2 veya 3 adet tura gelme olasılıklarının toplamını belirlemektesiniz. 
4.Toolbar Image Sağ Taraflı düğmesini kullanarak P(6  X) olasılığını hesaplayınız.  Not: 6, 7, 8, 9 veya 10 adet tura gelme olasılıklarını toplamını bulmalısınız.
5. Toolbar Image Aralık düğmesini kullanarak P(7  X  9) olasılığını hesaplayınız.
6. P(X = 2) olasılığını belirlemek için tabloyu kullanınız. 
6. Toolbar ImageOlasılığın hangi aralık sınırları için 0.8906 olduğunu bulunuz.  İpucu: Aralık düğmesini kullanmak ve aralık sınırlarını doğrudan grafik üzerinde sürükleyerek ayarlamak isteyebilirsiniz.