Goniometrische basisfuncties

De sinusfunctie:
De cosinusfunctie
De tangensfunctie

Bespreking goniometrische basisfuncties

Image

Oefening 1:

Welke transformatie moet met toepassen op de grafiek van f(x)=sinx om de grafiek van f(x)=cosx te bekomen

Oefening 2:

Geef de tekentabel voor f(x)=tan x in het interval