10-tals-logaritmen

Vi har defineret 10-tals-logaritmen som den omvendte funktion til . Det vil med andre ord sige, at:
10-tals-logaritmen til et tal er den eksponent, som 10 skal opløftes til for at få tallet.
Figuren nedenfor viser grafen for . Bruges denne graf "baglæns", er det muligt at aflæse forskellige værdier for logaritmen på 1. aksen. Det vil sige, at vi kan bestemme ved at finde 14 på 2. aksen, og derefter aflæse via grafen ned på 1. aksen, at . Vi kan formulere dette som reglen, at .

Bestem tallene , og . Tjek resultaterne med Maple (Husk, det er ).

Hvilke tal har negative logaritmer?

Løs følgende ligninger med papir+blyant (de kan ikke løses vha. animationen): HINT: Udnyt, at . a) b) c) d)

Benyt definitionen af 10-tals-logaritmen til at argumentere for, at og .