Pravac - graf i jednadžba

U ovoj interaktivnoj vježbi učenik ponavlja ishode:

  • crta i određuje pravce paralelne s koordinatnim osima
  • crta pravac zadan eksplicitnom jednadžbom
  • za pravac zadan jednadžbom određuje nagib, odsječak na osi y i nultočku
  • iz grafičkoga prikaza određuje eksplicitni, implicitni i segmentni oblik jednadžbe pravca
  • pravac zadan segmentnim oblikom crta te prelazi u implicitni oblik
  • uspoređuje / određuje strmost pravca

Provjera znanja o pravcima - grafu i različitim oblicima jednadžbe (u GGB razredu)

Pažljivo pročitajte u svakoj interakciji što se traži.
  • Nacrtajte pravce s ponuđenim alatima.
  • Popunite bijele "kućice" predviđene za unos odgovora.
  • Ako trebate napisati razlomak koristite za zapis kosu crtu (npr. a/b)

U koordinatnom sustavu nacrtajte dva pravca kako se traži u zadatku i napišite njihove jednadžbe.

Nacrtajte pravac i upišite u bijela prazna polja što se traži u zadatku.

Odgovorite na pitanja tako da napišete redom odgovore i odvojite ih zarezom.

Jednadžbu oblika nazivamo_________________. Koeficijent naziva se __________________________________. Koeficijent naziva se ___________________________________.

Iz danoga grafa odredite sva tri oblika jednadžbe pravca i točku T pomaknite na mjesto gdje je nultočka pravca.

Izračunajte, a u rješenje napišite početnu formulu i konačno rješenje.

Izračunajte površinu trokuta koji pravac iz prethodnoga zadatka određuje s koordinatnim osima. Za razlomačku crtu, ako je potrebno, koristite kosu crtu (npr. a/b).

...i na kraju