gyk_168 - Várhatóértékes probléma

Megjegyzések:

Az 1. sorban a tárgyak gyakorisága, a 2. sorban a tárgyak értéke szerepel. A 3. sortól kezdve
  • az A, B, C, D oszlopok soraiban az egyes doboz lehetőségek szerepelnek;
  • az E oszlopban az egyes dobozok valószínűsége látható;
  • a F oszlop az egyes dobozok értékét tartalmazza;
  • a G oszlop a valószínűség és az érték szorzatát mutatja.
A dobozok értékének várhatóértéke a zöld háttérrel jelölt szám, a G oszlop 3.-22. soraiban levő számok összege.