Прав ваљак

Геометријско тело ограничено круговима који се налазе у паралелним равнима и делом цилиндричне површи између њих назива се прав ваљак. Пошто ћемо се ми искључиво бавити оваквим ваљцима, реч „прав“ ћемо изостављати. Кругови су основе или базе ваљка. Део цилиндричне површи између равни основа назива се омотач ваљка. Растојање између равни основа назива се висина ваљка, овде је то дужина дужи између тачака A и B. Права која садржи центре основа ваљка назива се оса ваљка ( права која пролази кроз тачке A и B ).