Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Dubl

Konstrukcija pravokutnika pod nazivom dubl ili pravokutnik √4

Konstrukcija dubla

Među niže navedenim odrednicama vezanim uz dubl označite samo one koje smatrate valjanima.

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Provjeri moje odgovore (3)

Rekonstrukcija dubla na temelju reprodukcije Veroneseove slike preuzete s interneta

Rekonstrukcija dubla na temelju reprodukcije Veroneseove slike preuzete s interneta
Paolo Veronese [Public domain]: Isus i Samarijanka na zdencu; 1585. Format slike se najviše približava dublu. Dimenzije slike su 143 x 289 cm, a taj format se znatno približava dublu - kao što se vidi na primjeru u nastavku.

Rekonstrukcija dubla na temelju dimenzija Veroneseove slike

Rekonstrukcija dubla na temelju dimenzija Veroneseove slike
Dimenzije Veroneseove slike su 143 x 289 cm, što je označeno plavim četverokutom. Crvena okomica desno označava granicu dubla.