Podział odcinka na trzy równe części

Twierdzenie Talesa

Jeśli ramiona kąta przetniemy dwiema prostymi równoległymi, to odpowiednie odcinki na wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta będą proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu kąta.

Podział odcinka na trzy równe części

Protokół konstrukcji

Co będzie potrzebne: odcinek AB. Konstrukcja:
  1. Kreślimy półprostą o początku w punkcie A i tworzącą z półprostą AB kąt (najlepiej ostry).
  2. Zaznaczamy na nowej półprostej punkt C w dowolnym miejscu.
  3. Za pomocą cyrkla, odkładamy okrąg o promieniu AC i środku C oraz oznaczamy punkt przecięcia tego okręgu z półprostą jako D.
  4. Za pomocą cyrkla, odkładamy ponownie okrąg o promieniu AC i środku D oraz oznaczamy punkt przecięcia tego okręgu z półprostą jako E.
  5. Odcinki AC, CD i DE są równe.
  6. Kreślimy prostą EB.
  7. Kreślimy dwie proste równoległe do EB, przechodzące przez punkty C i D.
  8. Oznaczamy punkty przecięcia powyższych prostych z odcinkiem AB jako F i G.
  9. Odcinki AF, FG i GB są równe.