Lambert 20°-50° kegel

Onderwerp:
Kegel, Meetkunde, Bol
De kegelprojectie van Johann Heinrich Lambert uit 1772  is een centrale projectie vanuit het middelpunt van de aardbol op een kegel die rondom de aarde wordt geplaatst. Deze kegel snijdt de aarde door twee parallelcirkels. Deze cirkels vormen afstandsgetrouwe parallellen op de projectie. In de zone rond deze parallellen is de vervorming minimaal, hoe verder weg van deze parallellen hoe groter de vervorming wordt. In volgend applet snijdt de kegel de aardbol op de parallelcirkels met breedtegraaden 20° en 50°. Rechts wordt de Lambertprojectie vergeleken met een projectie met equidistante breedtegraden. Versleep het rode punt op de aardomtrek en vergelijk beide projecties.
The projection of Johan Heinrich Lambert from 1772 is a conical projection with the centre of the globe as projection centre. The globe is projected on a cone that intersects the globe in two circles of latitude. These circles are distance-true in the map projection. In the region around the two distant-true parallels of latitude the distortion is minimal. The further away from them the greater the distortion. In the applet below the cone intersects the globe in the circles of latitude of 20° and 50°. On the right you can compare the Lambert projection with an equidistant projection. Drag the red point on the circumference of the globe and compare both.