Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Bevis a=(y_2-y_1)/(x_2-x_1) med ensvinklede trekanter

Bevis for a = (y2-y1)/(x2-x1) for lineær sammenhæng. Klik fremad med knappen >> . Forklar og begrund de enkelte trin. Hvad er a?
Er det bevist for to vilkårlige punkter, at a=(y2-y1)/(x2-x1) ?