Graf funkce y = f(x)

Do vstupního řádku GeoGebry napište jen samotný funkční předpis, např. x^3/(x^2-1)
Nástrojem "bod na objektu" zadáme obecný bod na grafu funkce A =(x, f(x)). Funkční hodnotu pro x0 GeoGebra vypočítá zápisem f(x0), např. f(1) je nedefinované.