Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Svävningar

Författare/skapare:
Anders Karlsson
Detta är en illustration över fenomenet svävning inom vågrörelseläran. Ställ in önskade frekvenser och amplituder för de två vågorna, samt välj vilka som ska visas med knapparna, samt välj rörlig eller stillastående vågor.