Hankin

Onderwerp:
Symmetrie
Ook zijn rapport uit 1925 registreert en onderzoekt Hankin reeds zeer merkwaardige patronen. Hieronder zie je enkele tekeningen uit dit rapport. Steeds tekent hij links het tegelpatroon en rechts het resulterend lijnenpatroon.

twaalfhoeken, gescheiden door strikken en gelijkzijdige driehoeken

twaalfhoeken, gescheiden door strikken en gelijkzijdige driehoeken

veertienhoeken met in elkaar geschoven zevenhoeken

veertienhoeken met in elkaar geschoven zevenhoeken

zestienhoeken, twaalfhoeken en zevenhoeken

zestienhoeken, twaalfhoeken en zevenhoeken

elfhoeken, aangevuld met strikken en zeshoeken

elfhoeken, aangevuld met strikken en zeshoeken
Dit patroon lijkt heel sterk op het gekende patroon met een alternatieve opvulling van een tienhoek door een strik en drie zeshoeken. Deze tienhoeken worden in gewone tienhoeken geschoven om zo de ruimte tussen de tienhoeken op te vullen.