Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Identificér sider i en retvinklet trekant

Forfatter
M.E, cals_1
Se på den retvinklede trekant nedenfor. Hvor er hypotenusen, den modstående katete og den hosliggende katete placeret i forhold til den markerede vinkel ?