Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Растојање између било које две тачке

Ако бисмо желели да одредимо растојање између нпр. тачака А(3, 2) и В(-1,-1), након што их уочимо у координатном систему, можемо посматрати правоугли троугао помоћу кога можемо израчунати ову дужину и извести формулу за израчунавање дужине дужи.
Ако тачке A и B имају координате: A(x1,y1), B(x2,y2) тада се растојање између ове две тачке рачуна по формули: