Sinusfunktionen

Författare/skapare:
Joakim Deling
Nedan ser du två funktioner, en röd och en blå vanlig sinusfunktion, som jämförelse till den röda funktionen. Grundinställningarna för den röda sinusfunktionen,    är a=1, b=1, c=0, d=0. Ställ in detta med glidarna uppe i vänsterkant i koordinatsystemet. Hur förändras den röda funktionen jämfört med den blå, en vanlig sinusfunktion, om du ändrar konstanterna a, b, c och d? Låt de övriga konstanterna vara grundinställda då du gör nedanstående uppgifter.  1.     Ändra a och beskriv kort vad konstanten gör för funktionen.      2.     Ändra b och beskriv kort vad konstanten gör för funktionen.      3.     Ändra c och beskriv kort vad konstanten gör för funktionen.      4.     Ändra d och beskriv kort vad konstanten gör för funktionen.