Ortocentar trokuta

Autor:
Željka
Na slici je prikazan trokut ABC. Konstruiraj okomice iz sva tri vrha trokuta na nasuprotnu stranicu. Na konstuiranim se okomicama nalaze visine trokuta. Na slici konstruiraj i drugom bojom označi visine trokuta ABC.

Zadatak 1

Što je visina trokuta?

Sve se tri okomice sijeku u jednoj točki. Ortocentar trokuta je točka u kojoj se sijeku pravci na kojima leže visine trokuta. Pomiči vrhove trokuta i istraži položaj ortocentra.

Zadatak 2

O čemu ovisi položaj ortocentra trokuta? Zapiši svoja razmišljanja.