Eşitsizliklerin Sayı Doğrusunda Gösterimi

Hazırlayanlar: Fatma ÜLTAY, Hatice SAPANCI, Meryem Zülal AKSU Kazanım: M.8.2.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir. Yönerge:
  • "Yeni Eşitsizlik" düğmesine tıklayarak eşitsizlikleri değiştirebilirsiniz.
  • "Cevabınızı kontrol ediniz." işaret kutusuna tıklayarak o eşitsizliği sayı doğrusunda gösterebilirsiniz, işaret kutusuna iki kez tıklayarak ise sayı doğrusundaki gösterimi gizleyebilirsiniz.
Not: Etkinliği tamamladıktan sonra değerlendirme sorularını cevaplamayı unutmayın :)

1.Yukarıdaki etkinlikteki "x>3" ifadesi ile ilgili modellemelerden hangisi doğrudur?

Tüm uygun cevapları işaretleyin

2.Yukarıda terazide verilen eşitsizliği çözerek bulduğunuz ifadeyi işaretleyiniz.

Tüm uygun cevapları işaretleyin

3. Yukarıda dengede olmayan teraziye göre x cisminin kütlesi tam sayı cinsinden en az kaç kg'dır?

Tüm uygun cevapları işaretleyin