Hypotesetest med binomialfordelingen

Indstil hypotesetesten ved at vælge antal forsøg for binomialfordelingen, sandsynligheden for nulhypotesen, typen af alternativ hypotese og signifikansniveauet. Teststørrelsen er antallet af 'successer', når testen udføres. Træk punktet langs aksen for at ændre teststørrelsen og se sandsynligheden for at få dette eller et mere ekstremt resultat. Klik i boksen for at se resultatet af testen. Klik den anden boks for at se den kritiske mængde.