Vježba - slični likovi

Slični likovi imaju odgovarajuće kutove jednakih veličina i proporcionalne odgovarajuće stranice. Pomičite plave točke tako da ljubičasti lik bude sličan zelenom liku sa zadanim koeficijentom sličnosti. Pritom stranice označene crvenom bojom trebaju biti odgovarajuće. Ljubičasti lik možete cijeli pomicati tako da kliknete unutar lika i povlačite ga mišem.