Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Newtons Kanon

Newtons kanon

Denne animationer lavet af Daniel Mentrard og viser banekurven for en kugle med horisontal begyndelseshastighed. Denne kan ændres ved at trække i det røde kryds. Højden over jordoverfalden ændres ved at trække i punktet M0.