Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Dickson grafisch

Experimenteer met de schuifknop en de waarden in het invulvak. Bij grotere waarden voor a, b en c kan je zoomen en verschuiven.

Eigenschap

In de rechthoekige driehoek is ook de ingeschreven cirkel getekend. Merk op dat de straal van deze cirkel steeds gelijk is aan r/2. In onderstaand applet wordt deze eigenschap verklaard.