Βασικές κατασκευές

Στην επόμενη δραστηριότητα, ζητείται με την αξιοποίηση του πλέγματος, να κατασκευαστούν:
  • παραλληλόγραμμο
  • ορθογώνιο
  • ρόμβος
  • τετράγωνο
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των προσφερόμενων εργαλείων, ζητείται να βρεθεί το κέντρο συμμετρίας ενός τυχαίου παραλληλογράμμου. Σημειώνουμε ότι η αξιοποίηση του πλέγματος στις κατασκευές, εμπεριέχει στοιχεία Ευκλείδειων κατασκευών. Δηλαδή κατασκευών με χάρακα και διαβήτη.