Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

L'ortocentre d'un triangle

L'ortocentre d'un triangle és el punt on es creuen les alçades d'aquest, que es defineixen com les rectes perpendiculars que uneixen cadascun dels seus vèrtexs amb el seu costat oposat corresponent.