Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Snell-en legea

Errefrakzioa deritzon fenomenoan, uhin bat bi inguruneren arteko banaketa-gainazalera iristean, sartu egiten da bigarrenean eta bertan hedatu egiten da uhin-higiduraren zati bat eramanez (energiaren beste zatia islatutako izpiak du) eta hedapen-norabidea aldatuz. Erabili irristailuak izpi erasotzailearen eraso-angelua (e) eta inguruneen errefrakzio-indizeak (n1 eta n2) aldatzeko. n1<n2 dugunean, zer gertatzen da eraso-angeluak 90º-runtz jotzen duenean? Zergatik? n1>n2 denean, zer gertatzen da eraso-angelua elimitea baino handiagoa denean? Zergatik?