Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

machten - wortels - logaritmen

Rekenen met machten in lettervormen

Graspable Math volgt de rekenregels voor machten bij het rekenen met veeltermen. Het product in het linkse voorbeeld reken je uit als volgt:
  • Versleep de a tot op de a³
  • Klik op het plusteken om de som van de exponenten te berekenen
  • Klik op het vermenigvuldigingsteken om het cijfergedeelte uit te werken
De som in het rechtse voorbeeld reken je uit als volgt:
  • Klik op het plusteken om beide eentermen op te tellen
Image

Van macht naar wortel

Versleep je de exponent van een macht naar het andere lid van een vergelijking, dan herschrijf je de vergelijking als een worteluitdrukking.
Image

Van macht naar logaritme

Versleep je het grondtal van een macht naar het andere lid van een vergleijking, dan herschrijf je de vergelijking als een logaritmische vergelijking.
Image