Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Kræfter i ligevægt

De tre vektorer på figuren repræsenterer tre kræfter. Ryk på de tre blå punkter, indtil kræfterne er i ligevægt. Til at hjælpe dig kan du tænde for kræfternes størrelser (længden af vektorerne) samt den resulterende kraft (den samlede sum ).