Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Parabool

Alle punten die dezelfde afstand hebben tot een lijn en een punt liggen op een parabool:
Een manier om deze punten te vinden is cirkels en lijnen tekenen waarvoor geldt dat de straal van de cirkel gelijk is aan de afstand van de lijn tot de richtlijn. De snijpunten die je zo vindt liggen op de parabool. Een nadeel van deze methode is dat je er geen eigenschappen uit af kunt leiden.
Een constructie waar je wel eigenschappen uit kunt afleiden is de constructie met behulp van voetpunten en loodlijnen.

Constructie van een parabool met richtlijn l en brandpunt F