Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

omgekeerde eigenschap

In een gelijkbenige driehoek zijn de basishoeken steeds gelijk. We gaan op zoek of de omgekeerde eigenschap ook geldt. We zoeken daarom in onderstaand applet uit of een driehoek ook altijd gelijkbenig is als twee hoeken van de driehoek even groot zijn. Experimenteer door enkele keren de punten A en B te verslepen en de grootte van de basishoeken te wijzigen.

Welk besluit / Welke eigenschap vind je? Formuleer een volledige en correcte Nederlands zin.