Situar un poblat en una illa triangular.

En un terreny de forma triangular i tots els costats iguals de 10 Km cadascun, s'hi instal·la una tribu. Els seus habitants es traslladen diàriament als terrenys contigus a buscar-hi queviures. Utilitzen el camí més curt i es mouen a una velocitat de 5 Km/h.
  • Quina distància s'ha de recórrer si la illa té forma de triangle rectangle?
  • I si és un triangle isòsceles? on haurem de posar el poblat?
  • I si és un triangle qualsevol? rectangle, obtús, escalè, acutangle...
Amb aquesta activitat de GeoGebra es pot demostrar un teorema curiós, el de Viviani, utilitzar la casella de control per descobrir-lo.