Hvis, så, ellers - farveskift

Forfatter
Bo Kristensen

Beskrivelse

I GeoGebra findes en "Hvis" kommando. Den tjekker, om en betingelse er opfyldt eller ej. Det kunne fx være en påstand om, at et polygon har et areal, der er større end 20. På skrift ville den påstand se således ud: q1>20 Er betingelsen opfyldt, vurderer GeoGebra den som True, og hvis ikke, som False. Hvis-kommandoen lyder i sin helhed: Hvis( , , ) I eksemplet herover lyder kommandoen i sin helhed: Hvis( A∈q1, vælgfarve[c, green] ,vælgfarve[c, red]) GeoGebra tjekker, om punktet A er inde i (element i) polygonet q1. Er det tilfældet, indstiller den cirklen c's farve til grøn. Er det IKKE tilfældet, indstiller den cirklens farve til rød.