som van kwadraten

Onderwerp:
Analyse, Afgeleide
Verdeel het getal 60 in twee positieve getallen zodat som van de kwadraten van de twee getallen minimaal is.
rekenvoorbeelden: Als het ene getal 5 is, is het andere getal 60 - 5 = 55. De gevraagde som wordt: 5² + 55² = 3050 Als het ene getal 10 is, is het andere getal 60 - 10 = 50. De gevraagde som wordt: 10² + 50² = 2600 van rekenvoorbeeld naar een onbekende x: Als het ene getal x is, is het andere getal 60 - x. De gevraagde som wordt: x² + (60 - x)² = x² +3600 - 120x + x² = 2x² - 120x + 3600 berekenen: De som die minimaal moet zijn, vinden we als: S(x) = 2x² - 120x + 3600. Voor een minimale waarde moet de afgeleide 0 worden. De afgeleide functie wordt dan: S ' (x) = 4x - 120. We vinden: 4x - 120 = 0 4x = 120 x = 30. In een tekenoverzicht: x                                                30              S ' (x) = 4x - 120            -         0         +   S (x)                      ↘    min     ↗  Het zinvol domein = [ 0 , 60 ] Als oplossing vinden we: Het ene getal = x = 30 Het andere getal = 60 - x = 30 controle: De som van 30 en 30 is inderdaad 60. Ga nu in het applet na of de som inderdaad minimaal is als we als getallen 30 en 30 nemen.