Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Gyldendals Gymnasiematematik i-bog B1

Emne:
Areal
De to linjer er parallelle. Træk i punktet C. Hvad iagttager du om trekantens areal? Hvorfor går det sådan? Arealet af trekanten ABC er låst. Flyt punktet C. Hvor kan C flyttes hen? Forklar!