Qwertz

Narýsujte kružnici se středem S a poloměrem 5 cm. Poté narýsujte dvě na sebe kolmé osy. Spojte vzniklé průsečíky. Vytvořte středy vzniklých úseček. Poté spojte dva středy dvěma kolmicemi. Vzniklé průsečíky s kružnicí spojte dalšími dvěma kolmicemi. Nakonec spočítejte čtverce, obdélníky a trojúhelníky.