Bernoulli

Jak rozpoznać schemat Bernoulliego w zadaniu? Jeżeli będą spełnione poniższe założenia, do rozwiązania zadania możesz użyć rozkładu Bernoulliego:
  • Mamy określoną liczbę prób (eksperymentów).
  • W każdej pojedynczej próbie (eksperymencie) mamy jedynie 2 możliwości (“sukces” lub “porażka”).
  • Każda eksperyment jest niezależny od innych.
  • Prawdopodobieństwo sukcesu w każdym pojedynczym eksperymencie jest takie samo.
Rozkład Bernoulliego – Wzór Prawdopodobieństwo osiągnięcia k sukcesów w n próbach, gdzie prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w pojedynczej próbie wynosi p wyliczamy wzorem: Cały proces oraz przykłady opisaliśmy tutaj: rozkład Bernoulliego.