DIOFANT

Diofant je starogrčki matematičar.Ima velik doprinos u napretku algebre uporabom simbola za veličine, matematičke operacije i odnose.Euklidov algoritam može iskoristiti u rješavanju linearnih diofantskih jednadžbi i dobivene rezultate primjenjujemo na razne vrste zadataka. Osim toga, dovodimo u vezu Euklidov algoritam i razvoj racionalnog broja u verižni razlomak te navodimo neka od svojstava ovakvih razvoja.