Middelpuntshoek en omtrekshoek

Onderwerp:
Cirkel, Meetkunde
Eigenschap: De grootte van een omtrekshoek op een boog is de helft van de grootte van de middelpuntshoek op die boog. Deze eigenschap kan men aantonen via een gevalsonderscheid. Onderstaand materiaal dient enkel om die gevallen te visualiseren; punten, lijnstukken en hoeken kunnen naar believen aan- of uitgevinkt worden. Nergens wordt een bewijs gegeven.

Geval 1: Het middelpunt ligt op een been van de omtrekshoek.

Geval 2: Het middelpunt ligt binnen de omtrekshoek.

Geval 3: Het middelpunt ligt buiten de omtrekshoek.