X(1492) Columbus point

Onderwerp:
Coördinaten

Columbus point

After X(1066) that was called Hastings point, this is a second tiangle center where reading the number as a name was inspiring when giving this point its name. It's a pure algebraic construction with neat coordinates but with little geometrical beauty.

punt van Columbus

Na X(1066), dat Hastingspunt genoemd werd, is dit een tweede punt waarbij het lezen van het nummer als een jaartal inspirerend werkte bij het vinden van een naam. Het is een puur algebraïsche constructie met 'propere' coördinaten maar niet zoveel meetkundige relevantie.