Kolorowanie wielościanu / Polyhedron coloring

Autor:
Jerzy Mil
Pokoloruj wielościan zgodnie z podanymi widokami z przodu, z prawej i z góry. Przycisk Nowe zadanie /New exercise losuje nową bryłę i układ kolorów, a przycisk Sprawdź / Check wyświetla informację zwrotną. Kolor wybierasz klikając jedno z kół, a ścianę kolorujesz klikając ją. Color the polyhedron according to the given front, right and top views. The Nowe zadanie / New exercise button randomizes a new block and color scheme, and the Sprawdź / Check button displays feedback. You choose the color by clicking one of the circles, and you color the wall by clicking it.