Síť krychle

Téma:
Krychle
Narýsuj síť krychle o délce hrany 4 cm, vystřihni a krychli slep.
Narýsuj co nejvíce možností sítí krychle. Co mají všechny sítě společné?
Image

Příklad 1.

Které z hran krychle byly v šedé síti rozříznuty a musí být při výrobě modelu slepeny?

Zde označte odpověď

Příklad 2.

Příklad 2.

Kterou stěnu musíme odebrat, aby ze zeleného mnohoúhelníku vznikla síť krychle?

Zde označte odpověď

Příklad 3.

Povrch krychle o délce hrany a = 5 dm je

Zde označte odpověď

Příklad 4

Vzoreček pro povrch P krychle o hraně a je

Zde označte odpověď