COVID-19CRO

Aplikacija služi za modeliranje dinamike broja zaraženih osoba virusom COVID-19. Crne točke prikazuju podatke broja zaraženih osoba u RH u proljeću 2020. godine. Crvena linija predstavlja model. To je funkcija koja opisuje rast u kojem se broj zaraženih skalira po zakonu potencija: N(t) = aN(t-Δt)^b. Pomicanjem točke početka eksponencijalnog rasta (plava točka) i točke najbržeg rasta (zelena točka) možete podesiti parametre modela tako da crvena krivulja najbolje odgovara podatcima i, unutar modela, predvidjeti budući porast te maksimalni broj zaraženih Nmax. (za detalje modela vidjeti D. Fanelli and F. Piazza / Chaos, Solitons and Fractals 134 (2020) 109761)