Výukový applet - střed úsečky, poloměry kružnic

Otázka:

Jsou dány úsečka |AB| = 45 mm, kružnice k se středem v bodě A a kružnice l se středem v bodě B. Jaký poloměr musí mít kružnice k a l, abychom zjistili střed úsečky AB?

Zde označte odpověď
  • A
  • B
  • C
  • D
Check my answer (3)

Ověř správnost své odpovědi.