Једначина кружнице. Специјални случајеви

Пример. Кружница са центром у тачки А(2, 1) и полупречником r=3.

Једначина кружнице

Kружницa са центром у тачки C(p, q) и полупречником r>0 има једначину: (x-p)2 +(y-q)2 =r2 Тачка (x, y) је произвољна тачка на кружници. Специјални случајеви: 1) ако је p = q = 0, онда је центар кружнице у координатном почетку, 2) ако је p = 0, онда је центар кружнице на y-оси, 3) ако је q = 0, онда је центар кружнице на x-оси, 4) ако је p = r, кружницa додирује y-осу, 5) ако је q = r, кружницa додирује x-осу, 6) ако је p = q = r, кружницa додирује обе осе.