Vytvorenie si GeoGebra knihy

Úvod

Po zaregistrovaní sa na stránke GeoGebry môžeme začať s vytváraním vlastnej GeoGebra knihy.  

Krok 1

Po prihlásení sa na stránke GeoGebra klikneme vpravo hore na náš profil a vyberieme tlačidlo New GeoGebra Book.
Image

Krok 2

Zadáme názov, stručný popis, cieľovú skupinu a dajte uložiť. 
Image

Krok 3

Na ľavej strane zadáme názov prvej kapitoly a jej stručný popis. Následne na pravej strane pridáme potrebný materiál. Môžete pracovať samostatne a použiť už vlastné applety alebo sledovať inštruktáž lektora.

Aktivita 2.1

Dotvorte vlastnú GeoGebra knihu, ktorá bude mať jednu kapitolu a jeden pracovný hárok s tromi aktivitami.   Odporúčaná téma: Osová súmernosť. Pokúste sa vytvoriť GeoGebra knihu na jednu reálnu vyučovaciu hodinu.