TRİGONOMETRİK ORANLAR

Konu:
Oranlar
TRİGONOMETRİK ORANLAR
1-Verilen ABC üçgeninde SinB,CosB,TanB ve CotB değerlerini bulunuz. 2-ABC üçgeninde B açısının ölçüsünü arttırırsak SinB,CosB,TanB ve CotB değerleri nasıl değişir:Verilen sürgü yardımıyla açıyı arttırarak cevabı doğrulayınız. 3-ABC üçgeninde B açısının ölçüsünü azaltırsak SinB,CosB,TanB ve CotB değerleri nasıl değişir:Verilen sürgü yardımıyla açıyı azaltarak cevabını doğrulayınız.